Wyszukiwarka:
Artykuły > Pozostałe >

INSTYTUCJE I ORGANIZACJE
INSTYTUCJE I ORGANIZACJE ONZ NALEŻY 189 KRAJÓW; POWST.-KWIECIEŃ 1945R. W SAN FRANCISCO (USA); NIE NALEŻĄ SZWAJCARIA I WATYKAN; UTRZYMANIE POKOJU NA ŚWIECIE; SIEDZIBA-GENEWA; SIEDZIBA MIĘDZYNARODOWEGO TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI-HAGA; SEKRETARZ WYBIERANA CO 5 LAT-OBECNIE BIURO JEST W KENII, BO TAM JEST SEKR. GENERALNY-KOFI ANA (Z GANY); NAJWAŻNIEJSZY ORGAN-ZGROMADZENIE GENERALNE (PO 1 CZŁONKU Z KAŻDEGO KRAJU); RADA BEZPIECZEŃSTWA ZBIERANA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH; SKŁADA SIĘ Z 15 CZŁONKÓW. GWARANTAMI POKOJU ŚWIATOWEGO SĄ: USA, W.BRYTANIA, FRANCJA, ROSJA, CHINY (JEST TO 5 STAŁYCH CZŁONKÓW), 10 CZŁONKÓW WYBIERANYCH JEST NA KADENCJE 2 LETNIE. RADA SPOŁECZNO GOSPODARCZA PATROLOWANIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ WE WSZYSTKICH DZIEDZINACH, MA ORGANIZACJE POWOŁANE W RÓŻNYCH DZIEDZINACH: FAO-ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH DS.WYŻYWIENIA I ROLNICTWA; ILO-ŚW.ORG.PRACY; WHO-ŚW.ORG.ZDROWIA; WMO-ŚW.ORG.METEOROLOGICZNA; ITU-ŚW.ZWIĄZEK TELEKOMUNIKACYJNY; UPU-ŚW.ZWIĄZEK POCZTOWY; IBRD-MIĘDZYNARODOWY BANK ODBUDOWY I ROZWOJU (BANK ŚWIATOWY); IMF-MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ WALUTOWY; UNESCO-ORG.DS.OŚWIATY I KULTURY; UNICEF-ORG.DS.DZIECKA. UNIA EUROPEJSKA POWSTAŁA NA PODST. SOJUSZU NIEMIEC I FRANCJI. W 1951R.-EUROPEJSKA WSPÓLNOTA WĘGLA I STALI NIEMCY, FRANCJA, WŁOCHY, BELGIA, HOLANDIA, LUKSEMBURG. W 1958R. ROZSZERZONO JĄ I NAZWANO EUROPEJSKĄ WSPÓLNOTĄ GOSPODARCZĄ; 1973R.-DANIA, W.BRYTANIA, IRLANDIA; 1981R.-GRECJA; 1986R.-HISZPANIA, PORTUGALIA. W 1992R. NA PODST. TRAKTATÓW Z MAASTRICH EWG PRZEKSZTAŁCONO W UE (PODSTAWY POD SUPERPAŃSTWO) PRZYJĘTO FLAGĘ-12 GWIAZDEK I HYMN(ODA DO RADOŚCI). SIEDZIBA TYMCZASOWA WŁADZ-BRUKSELA. W 1995R.-SZWECJA, FINLANDIA, AUSTRIA. KOLEJKA DO PRZYJĘCIA-8,9 KRAJÓW - MY CZEKAMY OD 1994R,A TURCJA OD 1987R.) W POLSCE JEST 3 URZĘDNIKÓW NA 1000 MIESZKAŃCÓW, A W UE-14). WSPÓLNE FILARY UE: 1-GOSPODARKA-(FRANKFURT NA MENEM-BANK CENTRALNY UE) RYNEK, BARIERY CELNE-NIE, POLITYKA CELNA, UNIA WALUTOWA; 2-WSPÓLNA POLITYKA ZAGRANICZNA; 3-WSPÓLNA POLITYKA WEWN.-WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE SPRAWIEDLIWOŚCI, ŚCIGANIA PRZESTĘPCÓW, POLICJI. ORGANY UE: 1-RADA EUROPEJSKA-TWORZĄ GO PRZYWÓDCY KRAJÓW CZŁONKOWSKICH, SPOTYKAJĄ SIĘ 2 RAZY DO ROKU; 2-RADA UE-TWORZĄ MINISTROWIE SPRAW ZAGRANICZNYCH UE, ZAJMUJE SIĘ SPRAWAMI ZAGRANICZNYMI; 3-KOMISJA EUROPEJSKA-RZĄD UE-GŁÓWNY ORGAN, SKŁADA SIĘ Z 20 KOMISARZY-PO 2 Z 5 DUZYCH (FRANCJA, NIEMCY, WŁOCHY, BELGIA, HOLANDIA) I PO 1 Z MAŁYCH KRAJÓW. NA CZELE STOI ROMANO PRODI; 4-PARLAMENT EUROPEJSKI-SIEDZIBA W STRASBURGU, WYBIERANY PRZEZ WYBORY BEZPOŚREDNIE WE WSZYSTKICH KRAJACH. ASA GOSPODARCZE STOWARZYSZENIE PAŃSTW AZJI POŁUDNIOWO-WSCH. (INDONEZJA, MALEZJA). LIGA ARABSKA POLITYCZNE (KRAJE ARABSKIE). EFTA EUROPEJSKIE STOWARZYSZENIE WOLNEGO HANDLU-TENDENCJA ZANIKOWA, KONKURENCYJNA DO EWG-KIEDYŚ. (NORWEGIA, SZWAJCARIA, ISLANDIA, LINCHENSZTAIN). G7 / G8 ORGANIZACJA 7 NAJBARDZIEJ UPRZEMYSŁOWIONYCH PAŃSTW ŚWIATA I ROSJI (W.BRYTANIA, FRANCJA, NIEMCY, WŁOCHY, USA, KANADA, JAPONIA + ROSJA). OPEC STOWARZYSZENIE PAŃSTW PRODUCENTÓW ROPY NAFTOWEJ. MKO MIĘDZYNARODOWY KOMITET OLIMPIJSKI, SIEDZIBA-LOZANNA W SZWAJCARII. KOMITET MIĘDZYNARODOWEGO CZERWONEGO KRZYŻA SIEDZIBA-SZWAJCARIA. NATO WOJSKOWE. NAFTA PÓŁNOCNO-AMERYKAŃSKIE STOWARZYSZENIE WOLNEGO HANDLU. LEKARZE BEZ GRANIC POMAGAJĄ OFIAROM KATAKLIZMU (BEZ WOJEN). OECD ORGANIZACJA WSPÓŁPRACY I ROZWOJU (POLSKA OD 1996R.)