Wyszukiwarka:
Artykuły > Pozostałe >

Herodot o organizacji państwa perskiego
Herodot o organizacji państwa perskiego (...) [Dariusz] ustanowił w państwie Persów dwanaście dzielnic, które oni sami nazywają satrapiami. Gdy wprowadził te dzielnice i nad każdą przełożył namiestnika, ustalił daniny, które miały mu wpływać od poszczególnych ludów, przy czym przyłączał do tych ludów nie tylko najbliższych sąsiadów, lecz sięgając poza sąsiednie, przydzielał dalej mieszkające szczepy, jedne do tych, drugie do innych ludów. (...) Po zsumowaniu wszystkiego razem wynosiła wysokość rocznej daniny, płaconej Dariuszowi, czternaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt eubejskich talentów [srebra], pomijając już mniejsze od tych dochody, których wcale nie liczę. Ta danina napływała Dariuszowi z Azji (...). Lecz z biegiem czasu także z wysp przybywała inna danina i od ludów, które mieszkały w Europie aż do Tesali.