Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Hedonistyczne ujęcie motywacji
Hedonistyczne ujęcie motywacji a) założenie: motywuje nas dążenie do przyjemności, zaś wszystkie nasze motywy są wyuczonymi zachowaniami do dążenia lub unikania. Jeżeli sytuacje powtarzają się emocje wyciszają się, a organizm osiąga stan równowagi (przystosowania się). Motywacja w ujęciu hedonistycznym zakłada, że człowiek ma pewne oczekiwania wobec sytuacji. Jeżeli się nie potwierdzą, ale różnica będzie niewielka to nastąpią emocje pozytywne. Jeżeli różnica będzie za duża pojawią się emocje negatywne b) zależność między siłą bodźca a przyjemnością i krzywa motylowa Hubbera (?) fundacja instytut edukacji społecznej i religijnej opinie