Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Grupa społeczna i jej główne składniki
Grupa społeczna i jej główne składniki Wg Szczepańskiego: Grupa społeczna to pewna ilość osób (najmniej trzy), powiązanych systemem stosunków uregulowanych przez instytucje, posiadających pewne wspólne wartości i oddzielonych od innych zbiorowości wyraźną zasadą odrębności. ¨ Zbiorowość, która wykształciła pewien zakres wspólnego myślenia ¨ Zbiór osób, które wyznaczają więź społeczną (charakter dwoisty) i samoświadomość ¨ W grupie istnieje komunikacja i łączność ¨ Istnieje tendencja do zachowania konformizmu, kulturowo wspólnych wartości ¨ Istnieje świadomość wspólnych interesów i ich przedkładanie nad swoje interesy ¨ Wspieranie się o pewne podstawy materialne (wzór fizyczny członka ® też jego funkcje) ¨ Istnieje pewne terytorium, majątek, budynki, ośrodki, skupienia, wspólne symbole, herby, sztandary, pieczęcie ¨ Grupa wykształciła władzę grupową i instytucje (pewne sposoby działania, załatwiania spraw) grupowe ¨ Istnieje określony sposób zachowania Wg Kosińskiego grupa wyznaczona jest przez: 1. Co najmniej 3 członków (istnieje większość i mniejszość, podstruktura) 2. Cel (wyznacza solidarność, więź) 3. Wyraźna struktura wewnętrzna zbudowana z pozycji zajmowanych przez członków i związanych z nimi ról, stosunki władzy 4. Tożsamość (wskazuje na jej odrębność) 5. Ośrodki skupienia, symbole.