Wyszukiwarka:
Artykuły > Biografie >

Goetel Ferdynand
Goetel Ferdynand

   

• ur. 1890 • zm. 1960 •   

 

 

Ferdynand Goetel (1890–1960), prozaik, dramatopisarz, publicysta. We wczesnej twórczości Goetla dominuje egzotyka, stanowiąca

odbicie jego własnych przeżyć z okresu pobytu w carskiej i rewolucyjnej Rosji, jak m.in. w utworach: Przez płonący Wschód (1924),

Wyspa na chmurnej północy (1928), Serce lodów (1930). Zupełnie innego typu utworem jest nowatorska powieść Z dnia na dzień

(1926). W dwudziestoleciu międzywojennym Goetel należał do czołowych organizatorów życia literackiego, był m.in. prezesem

polskiego Pen Clubu oraz Związku Literatów Polskich. W 1943 roku (za zgodą Delegatury Rządu RP na Kraj) brał udział z inicjatywy

władz okupacyjnych w wyjeździe do Katynia. Oskarżony po wojnie o kolaborację i poszukiwany listem gończym, wyjechał za

granicę. Od 1946 roku przebywał w Londynie, gdzie opublikował m.in. wspomnienia Czasy wojny (1955).