Wyszukiwarka:
Artykuły > Epoka - Pozytywizm >

Główne hasła pozytwizmu polskiego
Główne hasła pozytwizmu polskiego:

-Praca organiczna:
wiązała się z pojęciem organicyzmu. Jeśli społeczeństwo jest organizmem, a każda klasa społeczna organem, to należy dbać o zdrowie każdego organu, bez względu na to czy kończyna to mózg. Każda choroba powoduje chorobę całości.
-Praca u podstaw:
postulat oświecenia i reformowania klas najniższych
i najbiedniejszych, ludu i biedoty miejskiej-„podstawy” są najbardziej zaniedbane, one nie czują się częścią narodu, bo jedyne co czują to głód i niesprawiedliwość. Potrzebny był zatem ideał scjentyzmu oraz  utylitaryzm. Wśród haseł społecznych głosili pozytywiści potrzebę emancypacji kobiet i równouprawnienia Żydów. W takich okolicznościach zrozumiały staje się rozwój publicystyki i dominacji prozy w pozytywizmie.