Wyszukiwarka:
Artykuły > Pozostałe >

Geografia- Ukształtowanie
Geografia- Ukształtowanie Kryteria podziału przeprowadzona przez Jerzego Kondrackiego? Rzeża terenu warunki klimatyczne układ wód powierzchniowych wartość użytkowa gleb świat zwierzęcy i roślinny gospodarcza działalność człowieka. Niziny Polski; -Nizina Szczecińska -Pobrzerze Koszalińskie -Pobrzerze Gdańskie i Żułwy Wiślane -Nizina Staropruska -Pojezierze Mazurskie i Suwalskie -Pojezierze Wielkopolskie -Pojezierze Pomorskie -Nizina Mazowiecka -Nizina Wielkopolska -Nizina Śląska -Nizina Podlaska -Polesie Lubelskie Wyżyny Polski; -Wyżyna Śląska -Wyżyna Krakowsko-Częstochowska -Niecka Nidzieńska -Wyżyna Kielecko-Sandomierska -Wyżyna Lubelska z Roztoczem Kotliny Podkarpackie; -Kotlina Oświęcimska -Kotlina Sandomierska Sudety i Przedgórze Sudeckie -Sudety -Przedgórze Sudeckie Karpaty; -Karpaty -Przedgórze Karpackie -Obniżenie Orawsko-Podchalańskie Tatry; Wchodzą w skład Karpat Zachodnich.Zostały wypiętrzone w fałdowaniu Alpejskim, jest to obszar zajmujący 56 km. długości i 16 km. szerokości, zbudowany ze skał magmowych i osadowych.Skały magmowe głównie granity tworzą trzon krystaliczny Tatr.Skały osadowe głównie kamienie i dolomity tworzą rozległe płaszczowiny Rysy 2491 m npm. Do najwyższych szczytów należą; -Kasprowy Wierch -Ornach -Świnica -Kożwierch Elementy krajobrazu wysokogórskiego Tatr to; -duże wysokości względne (wysokie łańcuchy) -strome zbocza (granie i turnie) -przełęcza -formy polodowcowe a)liczne jeziora(Morskie Oko) b)wielkie stawy (Wielki Staw) -żreby i stożki piergowe(elementy wietrzenia fizycznego) -liczne bystre wodospady. Cechy klimatu Tatr; -piętrowy układ stref termicznych i opadowych( spadek temperatury przy zwroście wysokości) -najniższa średnia roczne temperatury powietrza -pokrywa Snieżna utrzymuje się w Tatrach od listopada do kwietnia a na stokach ocienionych przez cały rok. Roślinność i zwierzęta; -w celach ochrony osobliwości flory i fauny Tatr utworzono Tatrzański Park Narodowy. Budowa geologiczna Sudetów Sudety średnie pod względem wieku i wysokości. Sudety dzielą się na mniejsze pasma górskie podzielone kotlinami; -Kotlina Kłodzka -Kotlina Jeleniogórska Są to typy zrębowe i są zbudowane ze skał; -magmowych -osadowych Charakterystyczne elementy rzeżby terenu krajobrazu gór średnich. -kopulaste zakończenie wierzchołków -góry stołowe -strome zbocza -góry świadki -rozległe kotliny -jeziora polodowcowe Sudety to ważny region turystyczny i przemysłowy