Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Funkcje procesów poznawczych w motywacji
Funkcje procesów poznawczych w motywacji a) wpływ procesów motywacyjnych na procesy poznawcze: motywy (pragnienia) wyolbrzymiają procesy poznawcze pozostające z nimi w związku skojarzeniowym. Przejawia się to w: - w spostrzeganiu wielkości, jasności, czy innych cech ułatwiających wyróżnienie danego przedmiotu z tła - w procesach pamięci poprzez ułatwienie zapamiętywania i przypominania sobie tych treści, które mają związek z przedmiotem naszego pragnienia - w zakresie wyobraźni i fantazji poprzez skłonność do wyobrażania sobie tego, co odpowiada stanowi rzeczy związanemu z pragnienie, - w zakresie myślenia w formułowaniu przewidywań pragnieniom i formułowaniu planów tym arbitralnych im silniejsze pragnienie b) czynniki warunkujące stopień wpływu motywów na procesy poznawcze: - siła motywu - stopień organizacji procesów poznawczych - dojrzałość osobowości