Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Funkcje polityki budżetowej
Funkcje polityki budżetowej : Alokacyjna jest to oddziaływanie na strukturą czynników produkcji oraz strukturę wytworzonego produktu społecznego Redystrybucyjna polega na dokonywaniu podziału dochodów jaki powstaje , pierwotnie w rezultacie procesów rynkowych. Bezpośrednia redystrybucja dochodów pieniężnych dokonuje się za pomocą podatków i pieniężnych transferów socjalnych oznacza to przekształcenie dochodów w kierunku powiększania ( zasiłki ) jak i redukowania ( wyższe podatki dla bogatych ). Metody pośrednie dotyczące bezpłatnego lub częściowo płatnego zaspokojenia określonych potrzeb w ramach tzw. Potrzeb społecznych lub tez zróżnicowania obciążeń podatkami konsumpcyjnymi dóbr wysokiego standardu i powszechnego spożycia. Stabilizacyjna polegająca na wykorzystaniu instrumentów budżetowych dla zapewnienia niezakłóconego przebiegu procesów gospodarczych może być ona aktywna polega na stosowaniu przez rząd wybranych środków w celu przeciwdziałania fluktuacji oraz ograniczeniu bezrobocia i stabilizacji ogólnego poziomu cen przejawia się ona w oddziaływaniu na globalny popyt konsumpcyjny i inwestycyjny poprzez kształtowanie rozmiarów globalnych wydatków. Głównymi narzędziami są tutaj zmiany w poziomie opodatkowania i zmiany w wydatkach budżetowych zwłaszcza inwestycyjnych. chusteczki oc wipes bielizna wyszczuplająca