Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Funkcje konfliktów w organizacji. Tradycyjne i współczesne ujęcie konfliktu w organizacji
Funkcje konfliktów w organizacji. Tradycyjne i współczesne ujęcie konfliktu w organizacji Główne tezy na temat roli konfliktu w organizacji zawarte w tradycyjnej i współczesnej nauce o zarządzaniu zawiera poniższa tabela: Ujęcie konfliktu Tradycyjne Współczesne Konflikt jest zbędny i szkodliwy, którego można i należy unikaćPowodem konfliktu są błędy kierownictwa w projektowaniu i kierowaniu organizacjami, złe wykonywanie pracy przez podwładnych oraz osoby konfliktotwórczeKonflikt dzieli organizację i przeszkadza osiągnąć jej optymalną efektywnośćGłównym zadaniem kierownictwa jest eliminowanie konfliktu Konflikt jest zjawiskiem naturalnym i nieuniknionym.Konflikt powstaje zarówno z przyczyn zawinionych przez ludzi jak i niezawinionych; konflikt może zaistnieć również wówczas, gdy nikt nie popełnił błędu a wszyscy wykonali właściwie swoją pracęKonflikt może zarówno przeszkadzać jak i pomagać organizacji w efektywnym osiąganiu jej celów; aby osiągnąć optymalną efektywność, organizacja potrzebuje konfliktu na umiarkowanym poziomieZadaniem kadry kierowniczej jest takie kierowanie konfliktem, aby uzyskać pozytywne efekty wynikające z konfliktu i zminimalizować straty z jego powodu. Funkcje konfliktu w organizacji Jeżeli w skutkach konfliktu przeważają korzyści, to konflikt można nazwać twórczym, jeśli zaś przeważają straty, to jest konflikt destrukcyjny. Do najważniejszych korzyści wynikających z konfliktu można zaliczyć następujące efekty: n Sygnalizacja słabych punktów n Integracja zespołów roboczych. n Rozładowanie napięć emocjonalnych i frustracji. „oczyszczenie atmosfery” w stosunkach międzyludzkich, n Udoskonalenie organizacji np. zasad wynagradzania, awansowania itp. n Wzbudzenie silnych emocji i motywacji do działania. W sumie konflikt pobudza do lepszych pomysłów, zmusza do poszukiwania nowych rozwiązań, zmusza do wyjaśniania swoich opinii, daje ludziom okazję do wykazania ich zdolności. Konflikt pełni zatem funkcje aktywizujące, dzięki czemu przyczynia się do postępu. Z drugiej strony z punktu widzenia zakładu pracy konflikty powodują liczne straty jak np.: n Utrata energii, którą można by wykorzystać do realizacji celów organizacji, n Dezorganizacja pracy, obniżenie wydajności pracy. n Dezintegracja zespołów roboczych. n Wzrost zachowań irracjonalnych kosztem rozsądku. n Obniżenie morale, wzrost postaw destrukcyjnych, brak zaufania, podejrzliwość. Konflikty destrukcyjne powodują straty zarówno dla pracowników jak i zakładu pracy. Z punktu widzenia jednostki konflikt powoduje stan frustracji. Efektem zaangażowania się w konflikt jest zachwianie równowagi, utrata opanowania, pogorszenie jakości pracy, skłonność do ulegania wypadkom. Honda Katowice opinie hrandmore.pl