Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Funkcje badań socjologicznych
Funkcje badań socjologicznych Badania socjologiczne spełniają dwie funkcje : poznawczą, polegającą na opisie, wyjaśnianiu rzeczywistości i budowaniu jej teorii , pragmatyczną, służącą do przewidywania i przekształcania rzeczywistości społecznej. Pragmatyczna funkcja socjologii realizuje się na dwa sposoby : – funkcję socjotechniczną - polegającą na tym, że wiedza socjologiczna służy do podjęcia konkretnych decyzji o wyborze działań zmieniających rzeczywistość społeczną. Socjotechniczna funkcja socjologii polega na dostarczeniu wiedzy, rad, ekspertyz np. o sposobach kierowania ludźmi, o podejmowaniu decyzji, o powodowaniu pożądanych lub ograniczeniu niepożądanych zachowań ludzi itp., stawia sobie za cel wypracowanie technik skutecznego stosowania nauk społecznych w praktyce. Wyodrębnia się trzy metody socjotechniczne: a) perswazję, polegającą na oddziaływaniach, które zmierzają do zmiany przekonań, opinii, b) manipulację, rozumianą jako techniki oddziaływania, c) facylitacje, które polegają na stworzeniu pewnych realnych, rzeczowych lub organizacyjnych sytuacji oddziałujących pośrednio na postawy, opinie czy poglądy ludzi, - funkcję humanistyczną, polegająca na tym, że rozwijając teorię życia społecznego, opisując i wyjaśniając zjawiska i procesy społeczne, socjologia oddziałuje na świadomość społeczną. W ten sposób wpływa na postawy i motywy postępowania, a tym samym na zachowania się ludzi ; polega na bezpośrednim oddziaływaniu wiedzy socjologicznej na świadomość ludzi, a w wyniku tego również na zachowania osób badanych,