Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Fundusze celowe /parabudżetowe/
Fundusze celowe /parabudżetowe/ wysokiej rangi forma organizacyjna służącą władz publicznych do gromadzenia środków pieniężnych ze ściśle określonych źródeł. Zgromadzone środki pieniężne muszą być przeznaczone na precyzyjnie określone cele. Fundusz funkcjonuje z reguły w okresie dłuższym niż rok . Gospodarka środkami finansowymi odbywa się na podstawowe plany. Źródłem zasilania funduszy są dochody typu budżetowego takie jak: opłaty publiczne, podatki oraz przychody ze sprzedaży oraz dobrowolne wpłaty ludności i jednostek gromadzących działalność zarobkową. Wymienione dochody są uzupełniane dotacjami z budżetu lub z funduszu tego samego typu będących w dyspozycji organów wyższego stopnia. Fundusze poza budżetowe są tworzone dla finansowania takich zadań należących do organów publicznych, które mogły by być finansowane z budżetu lecz z pewnych względów uznano że dla ich realizacji należy stworzyć możliwość finansowania funduszowego. Zadania mogą być związane z działalnością usługową lub z wycenianiu dóbr. Z funduszu finansowana jest działalność bieżąca lub inwestycyjna.