Wyszukiwarka:
Artykuły > Biografie >

Frycz Modrzewski Andrzej
Frycz Modrzewski Andrzej

• ur. 1503 • zm. 1572 •
   

Andrzej Frycz Modrzewski (1503–1572), znakomity pisarz polityczny epoki odrodzenia, moralista, teolog, reformator
społeczny.Urodził się w Wolborzu. Studiował w Akademii Krakowskiej, a następnie przebywał w Niemczech (polecenia swego
protektora Jana Łaskiego), gdzie zetknął się z tamtejszym ruchem reformacyjnym (z Marcinem Lutrem, Melanchtonem i ich
otoczeniem). Najważniejsze dzieła Modrzewskiego to łacińskie rozprawy: O karze za mężobójstwo (1543), Mowa Perypatetyka
Prawdomówcy (1545), a przede wszystkim O poprawie Rzeczypospolitej (1550-54). Pierwsze polskie wydanie tego ostatniego dzieła
zostało ocenzurowane przez Akademię Krakowską. Wydanie pełne ukazało się w Bazylei. Publikacja dzieła przysporzyła Fryczowi
kłopotów ze strony władz kościelnych i musiał zwrócić się o glejt królewski. Związał się z kalwinistami, ale i ci oskarżyli go o herezję.
Próbował potem mediować w sporach pomiędzy innowiercami, m.in. arianami, ale do braci polskich nie przystał.