Wyszukiwarka:
Artykuły > Gatunki >

Fraszka
Fraszka, Fraszki

• Liryka •

Drobny utwór poetycki wierszem, często o charakterze żartobliwym, oparty na dowcipnym pomyśle, będący odmianą epigramatu.
Dawniejsza fraszka operowała przede wszystkim dowcipem sytuacyjnym, miała często charakter zabawnej scenki opowiedzianej
wierszem, współcześnie opiera się głównie na dowcipie językowym. Nazwę gatunku wprowadził z języka włoskiego Jan
Kochanowski, który w swoich Fraszkach (1584) ustalił obowiązujący kanon stylistyczny tego gatunku. Odmianą fraszek są figliki.