Wyszukiwarka:
Artykuły > Pozostałe >

Fragment przemówienia W. Lenina z 2. X. 1920 r.
Fragment przemówienia W. Lenina z 2. X. 1920 r. Wiecie, że po rozgromieniu Niemiec sojusznicy imperialistyczni - Francja, Anglia, Ameryka i Japonia - zawierają Pokój Wersalski, który jest, w każdym razie, bez porównania bardziej bestialski niż sławetny Pokój Brzeski, o którym tak wiele krzyczano. I w tym samym czasie, kiedy Francuzi, Amerykanie i Anglicy podnosili wrzask na cały świat, że jest to wojna wyzwoleńcza, że wojna ta ma na celu wybawienie Europy i całego świata od barbarzyństwa Hunów, jak nazywali Niemców, wybawienia świata od niemieckiego militaryzmu i od niemieckiego kajzera - okazało się, że Pokój Wersalski prześcignął wszystkie okrucieństwa, do których zdolny był kajzer, kiedy to on był zwycięzcą. Wszystkim krajom zwyciężonym, Niemcom, wszystkim krajom, które wchodziły w skład cesarstwa austro - węgierskiego, wtrącanie się oficerów angielskich i francuskich do życia gospodarczego, dowodzi, że żyć w takich warunkach nie można. Jednym z powodów, dzięki któremu utrzymuje się ten potworny pokój, jest okoliczność, że Polska dzieli Niemcy na dwie części, gdyż ziemie polskie sięgają do morza. Stosunki między Niemcami a Polską są teraz w najwyższym stopniu naprężone. Polaków, kiedy prześladują oni ludność niemiecką, popierają wojska i oficerowie Ententy. Pokój Wersalski stworzył z Polski państwo buforowe, które ma odgrodzić Niemcy od zetknięcia się z radzieckim komunizmem i które Ententa traktuje jako oręż przeciwko bolszewikom.