Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Formy bezrobocia ze względu na czas trwania
Formy bezrobocia ze względu na czas trwania: krótkookresowe, długookresowe, chroniczne.