Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Finansowanie deficytu budżetowego oraz obsługa długu publicznego
Finansowanie deficytu budżetowego oraz obsługa długu publicznego Źródłami pokrycia deficytu budżetowego państwa są: 1.środki powstające na rachunku budżetu państwa w dniu 31.12. 2.przychody z tytułu sprzedaży skarbowych papierów wartościowych (bony skarbowe, obligacje rynkowe, oszczędnościowe itp.) 3.przychody z prywatyzacji 4.przychody z tytułu kredytów i pożyczek krajowych i zagranicznych 5.przychody z innych tytułów 6.odsetki od przychodów z odsetek