Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Finanse publiczne jako forma interwencjonizmu państwowego
Finanse publiczne jako forma interwencjonizmu państwowego Jednym z zasadniczych instrumentów interwencji państwa jest polityka fiskalna. Zmiany cyklu koniunkturalnego koncentrują się przede wszystkim na zmianach popytu. Dlatego zadaniem państwa jest dążenie do stabilizującego oddziaływania na kształtowanie się popytu w skali makroekonomicznej. Następuje to najczęściej przez odpowiednie ukształtowanie popytu sektora publicznego (jest to pkt wyjścia). Wiąże się z tym odpowiednia polityka, dotycząca dochodów i wydatków budżetowych, która powinna być wspierana przez politykę pieniężną i kredytową. Oczywiście ważny jest również szerszy kontekst problemu- polityka gospodarcza i socjalna. 1.interwencjonizm państwowy 2.ekonomiczne f-cje państwa a)alokacyjne b)stabilizacyjna c)redystrybucyjna 3.polityka społeczno-gosp. państwa 3.makroekonomiczna polityka finansowa a)polityka pieniądza (NBP) b)polityka budżetowa (fin. publ., Min. Finansów)