Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Finanse jednostek samorządu gminnego
Finanse jednostek samorządu gminnego Dochody samorządu gminnego 1.wpływy z ustalonych przez parlament i pobieranych przez gminę podatków. Najważniejszym jest podatek a)od nieruchomości 10-15% dochodów gminy b)rolny- powyżej 1 ha c)leśny d)od środków transportowych e)od działalności gosp. f)od czynności cywilno-prawnych np. od spadków, darowizn g)od psów h)opłaty skarbowe i administracyjne i)opłaty lokalne j)opłata miejscowa k)opłata konserwacyjna 2.udziały jednostek samorządu gminnego w podatkach centralnych 3.subwencja ogólna- składa się z części a)podstawowej b)oświatowej c)rekompensującej 4.dochody z majątku gminy 5.odsetki od środków finansowych gminy gromadzone na rach. Bankowych