Wyszukiwarka:
Artykuły > Gatunki >

Figliki
Figliki

• Liryka •

W poezji staropolskiej zwięzły utwór o charakterze żartobliwym lub satyrycznym, w którym zostają podpatrzone przejawy ludzkich
zachowań i komiczne sytuacje, przeważnie z życia dworskiego i szlacheckiego. Mianem figlików określił Mikołaj Rej zbiór swoich
wierszy pokrewnych fraszkom.