Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

FUNKCJE POLITYKI EKONOMICZNEJ W RÓŻNYCH SYSTEMACH SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH
FUNKCJE POLITYKI EKONOMICZNEJ W RÓŻNYCH SYSTEMACH SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH polityka ekonomiczna – bezpośrednie kierowanie gospodarką narodową przez państwo lub pośrednie oddziaływanie państwa na funkcjonowanie tej gospodarki Kierunki oddziaływań polityki gospodarczej państwa w gospodarce mieszanej (rynkowej): polityka ekonomiczna oddziaływuje na gospodarkę poprzez zapewnienie stałego dopływu środków niezbędnych do wykonywania przez państwo funkcji wewnętrznych i zewnętrznych. Siła państwa zależy od potencjału gospodarki narodowej, dlatego państwo musi nie tylko ustanawiać i pobierać podatki, ale też wspierać rozwój gospodarki narodowej. polityka ekonomiczna w niektórych krajach wspiera funkcjonowanie i rozwój sektorów gospodarki nie cieszących się dostatecznym zainteresowaniem prywatnych przedsiębiorstw (kolej, poczta, szkoły, upaństwowione przedsiębiorstwa) polityka ekonomiczna stara się zapewnić ochronę działalności gospodarczej obywateli przed zagraniczną konkurencją polityka ekonomiczna stara się chronić konkurencję przed organizacjami monopolistycznymi usuwa zagrożenia rozwoju gospodarczego przez przeciwdziałania czynnikom wywołującym kryzysy oraz pobudzanie koniunktury podejmuje problemy ochrony środowiska naturalnego i przestrzennego ładu w zagospodarowaniu kraju utrzymuje w państwie ład społeczny, osłania słabsze warstwy, reguluje warunki pracy i płacy System realnego socjalizmu: zapoczątkowany przez rewolucję bolszewicką w 1917r. w Rosji. Jest to koncepcja bezpośredniego kierowania gospodarką przez aparat państwowy i partyjny. W wyniku tego systemu zostały upaństwowione przedsiębiorstwa oraz wszelkie formy działalności gospodarczej. Aparat państwowy przejął czynności regulacyjne. organizowania gospodarki, tworzenia i zmieniania jej struktury organizacyjnej planowania działań gospodarczych, ustalania rozmiarów i kierunków produkcji oraz inwestycji zapewnienia realizacji wytyczonych planów, dyscyplina, kontrola wydawanych poleceń rozdzielanie czynników produkcji i wytworzonych produktów Okres transformacji ustrojowej To odbudowa ustroju opartego na zasadach demokracji, własności prywatnej i rynkowej regulacji procesów ekonomicznych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Funkcje polityki gospodarczej w okresie transformacji: demontaż instytucji i struktur systemu nakazowo-rozdzielczego kreowanie warunków umożliwiających uruchomienie i prawidłowe działanie mechanizmów regulacji rynkowej przekształcenie własnościowej struktury gospodarki – prywatyzacja Kuracja szokowa to realizacja podstawowych działań przeobrażających w krótkim czasie. Rynek papierniczy - jak wybrać idealny fotel biurowy?