Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

FORMY PREZENTACJI WYNIKÓW
FORMY PREZENTACJI WYNIKÓW Wyniki badań analitycznych mogą być zestawione w formie: Liczbowej Znajduje ona zastosowanie w odniesieniu do zjawisk w pełni mierzalnych (charakterystyka , określenie wzajemnych związków i zależności za pomocą liczb). Liczby prezentuje się w postaci szeregów czasowych i tablic. Graficznej Zmiany w badanym zjawisku i wzajemne zależności różnych zjawisk przedstawiane za pomocą wykresów. Dobór rodzaju wykresu zależy od charakteru prezentowanych danych. Forma graficzna jest bardzo czytelna. Umożliwia syntetyczne przedstawienie tendencji rozwojowej kilku badanych zjawisk gospodarczych. Opisowej Stanowi uzupełnienie powyższych form. Służy: prezentacji danych nieliczbowych, wyrażaniu ocen i opinii o zjawiskach zilustrowanych danymi liczbowymi, sformułowania diagnoz, wniosków i propozycji dotyczących decyzji usprawniających badane zjawisko. Powinna się odznaczać zwięzłością sformułowań, udokumentowaniem, konkretnością stwierdzeń, ocen, wniosków i propozycji wraz z określeniem ich skutków dla działalności i wyników finansowych podmiotu.