Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Etologiczne ujęcie instynktu
Etologiczne ujęcie instynktu a) hormizm – teoria instynktów społecznych McDougalla. - instynkt jako celowa siła tkwiąca w żywych organizmach. Składa się z aspektu wzruszeniowego, poznawczego i motywacyjnego - wg McDougalla istnieje pewna ograniczona ilość wrodzonych instynktów, które każdy z nas posiada (biologiczne i społeczne) - teoria ta opisuje sytuacje życiowe - skompromitowała ją liczba instynktów b) etologiczna teoria K.Lorenza: - na podstawie badań zoologów, którzy w zachowaniu zwierząt zaobserwowali instynkty - wg K.Lorenza wszystkie instynkty zwierząt pojawiają się u człowieka - instynkt składa się z 3 etapów: · pojawienie się popędu z jakiejś potrzeby · zachowanie apetytywne (dążące) · zachowanie spełniające (akt konsumacyjny) – tu pojawia się instynkt - instynkt składa się z rdzenia wrodzonego (instynktowne zachowania) i zachowań apetytywnych (wyuczonych) - instynkt zadziała dopiero wtedy, gdy uaktywni się bodziec z otoczenia i niezależnie od sytuacji realizuje się do końca - instynkt przemieszczony: uruchomienie nieodpowiedniego instynktu w danej sytuacji