Wyszukiwarka:
Artykuły > Gatunki >

Esej
Esej

• Epika •
 
Szkic filozoficzny, naukowy, publicystyczny lub krytyczny, zazwyczaj pisany prozą, swobodnie rozwijający interpretację jakiegoś
zjawiska lub dociekanie problemu, eksponujący podmiotowy punkt widzenia oraz dbałość o staranny i oryginalny sposób przekazu.