Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Elementy składowe zabezpieczenia społecznego
Elementy składowe zabezpieczenia społecznego Podsumowując, zabezpieczenie społeczne jest zbiorem świadczeń zróżnicowanych zarówno co do ich zakresu przedmiotowego, sytuacji życiowych i związanego z nimi ryzyka, jak też odnośnie do zakresu podmiotowego źródeł i trybu ich dofinansowywania. Można wyróżnić następujące elementy składowe zabezpieczenia społecznego: - ubezpieczenia społeczne; - ubezpieczenia na życie i nie na życie; - pomoc społeczna; - ochrona zdrowia; - rehabilitacja inwalidów; - uzupełniające świadczenia socjalne; - świadczenia dla bezrobotnych. Każdy z tych elementów składowych ma swoją specyfikę, ale łączy je jedno wspólne zadanie, które zdecydowało o powstaniu i rozwoju zabezpieczenia społecznego we wszystkich krajach. Chodzi tu o zapewnienie każdej osobie lub grupie poczucia bezpieczeństwa w bardzo wielu okolicznościach i sytuacjach życiowych, charakteryzujących się tym, że ich wystąpienie jest połączone z zagrożeniem materialnych warunków bytu. http://pinhouse.pl/mag/zaczarowany-ogrod-czyli-wszystko-co-musisz-wiedziec-o-roslinach-w-donicach/