Wyszukiwarka:
Artykuły > Pozostałe >

Elektrownie pływowe
Elektrownie pływowe Elektrownia pływowa, elektrownia wytwarzająca prąd elektryczny przy pomocy specjalnych urządzeń wykorzystujących przypływy i odpływy morza. Im są one większe, tym bardziej efektywna jest elektrownia. Jest lokowana w miejscach umożliwiających budowę zapór (z turbinami) między otwartym morzem a utworzonym zbiornikiem. Elektrownie pływowe (hydroelektrownie) wytwarzają prąd elektryczny przy użyciu siły wód. Buduje się specjalne tamy, które powodują w określonych miejscach gwałtowny spadek mas wody. Woda spada wtedy na turbinę wyposażoną w specjalne łopaty ustawione pod odpowiednim kątem . Turbina wprawiona w ruch przekazuje swoja energię prądnicy, która wytwarza prąd . Ściślej mówiąc , aby umożliwić przemianę energii wód płynących do napędu silników wodnych (kół i turbin ), spiętrza się wodę za pomocą budowli piętrzących ( jazów lub przegród dolinowych). Uzyskany w danym przekroju rzeki przez spiętrzenie spad stanowi energię mechaniczną. Silnik wodny napędza bezpośrednio maszyny robocze ( np: maszyny młyńskie , tartaczne lub papiernicze ) lub też prądnicę prądu elektrycznego. Zakłady złożone z budowli piętrzącej i silników wodnych nazywamy zakładami hydroenergetycznymi lub siłowniami wodnymi, a zakłady w których następuje przemiana energii mechanicznej w energię elektryczną –elektrowniami wodnymi. Są to zakłady energetyczne wykorzystują energię pływów (przypływów i odpływów morza). Olbrzymia, choć ilościowo dokładnie nieznana energia ożywia wody oceanów i mórz podczas pływó! w ( dwa przypływy i dwa odpływy w ciągu doby). Różnica poziomów wody podczas przepływów i odpływów wynosi w niektórych miejscach kuli ziemskiej do 12 m, a średnia moc przypływu i odpływu jest oceniana ~10 trylionów KM, tj. 1012 KM. Elektrownia tego typu nie może wytwarzać energii elektrycznej w sposób ciągły, ponieważ w okresie wyrównywania się poziomów wody w morzu i zbiorniku spad wody jest tak mały, że praca turbin jest nie możliwa. Z tego względu elektrownia tego typu powinna współpracować z elektrownia cieplną lub rzeczną elektrownią wodną, wytwarzającą energie elektryczną w okresie przerwy w pracy elektrowni przepływowej. Inne rozwiązanie problemu zapewnia ciągłej produkcji energii elektrycznej może polegać na pompowaniu wody do położonego wysoko zbiornika w okresie kiedy różnica poziomów wody w morzu i zbiorniku jest dostatecznie duża i wykorzystywaniu tej wody do poruszania turbin w okresie wyrównywania się poziomów w morzu i zbiorniku. Zakład hydroenergetyczny tego typu nazywa się pompowym. ENERGIA PŁYWÓW W swym dolnym biegu rzeki są zbyt leniwe, aby budować na nich elektrownie wodne. Alternatywne źródło energii mogą tam stanowić pływy morskie. Siła pływów podobnie jak w zwykłej elektrowni wodnej obraca się turbinę , połączoną z generatorem. Jednak w niewielu tylko miejscach budowa takiej elektrowni jest opłacalna, gdyż elektrownie te cechują się znikomą rentownością . Jedna z istniejących , położona we Francji nad rzeką Rance, ma moc zaledwie 100MW, czyli 10 część tego, co duża elektrownia węglowa. Na obrazku widać rząd „kiwających absorbują energie fal morskich się kaczek” – urządzeń , które i umożliwiają przetworzenie jej na elektryczność. Przetwarzanie to może zachodzić na wiele sposobów. Niekiedy ruch „kaczek” napędza pompę , która pompuje wodę na tur- binę, wytwarzającą energię elektryczną . Inaczej działają „kaczki Saltera” nazwane tak od nazwiska ich konstruktora, profesora Stephana Saltera. Górny koniec urządzenia kiwa się w przód i w tył, wraz z ruchem fal. W rezultacie „kaczka” porusza się wokół zanurzonej osi. Prądnica podwójnego działania zamienia te ruchy na prąd elektryczny w ten sposób, że energia jest produkowana w czasie ruchu tak do przodu jak i do tyłu. Ukazany na zdjęciu model ukazuje jak dobrze urządzenie tego typu pochłania energie fal- woda za „kaczkę” jest zupełnie spokojna. Pomimo nieprzezwyciężonych wciąż trudności, naukowcu uważają, że zasoby energii pływów morskich należą do najpoważniejszych na świecie. Napływające w czasie w czasie przypływu wody są, jak już wspomniałam, zatrzymywane przez zaporę i wykorzystywane do napędzania turbin. Z kolei specjalnie skonstruowane przyrządy przetwarzają energię falową wody morskiej na energię elektryczną. Jedyna na świecie elektrownia wykorzystująca pływy morskie, zbudowana w ujściu rzeki Rance we Francji. Na zaporze zamontowano turbiny pracujące w czasie przepływu i odpływu. Wydajność elektrowni jest stosunkowo niska wyposażenie łazienki Mobi - armatura rekuperator