Wyszukiwarka:
Artykuły > Gatunki >

Elegia
Elegia

• Liryka •

Utwór liryczny o treści poważnej, refleksyjny, utrzymany w tonie smutnego rozpamiętywania lub skargi, dotyczący spraw osobistych
lub problemów natury egzystencjalnej (przemijanie, śmierć, miłość), pozbawiony ustalonych wyróżników formalnych.
W szesnastowiecznej literaturze polskiej występują rozmaite odmiany elegii: miłosna (J. Kochanowski), autobiograficzna (K. Janicki),
patriotyczna (F. Karpiński). W poezji dwudziestowiecznej termin elegia zaczął określać utwory o pewnym tonie emocjonalnym,
spokojne medytacje (np. elegie J. Iwaszkiewicza).