Wyszukiwarka:
Artykuły > Epoka - XX-lecie >

Egzystencjalizm i motywy egzystencjalne w literaturze XX-lecia Gdzie je odnajdujesz?...
Egzystencjalizm i motywy egzystencjalne w literaturze XX-lecia Gdzie je odnajdujesz? (Kafka, Gombrowicz).


Pojawia się w wielu miejscach, jest uważany za dość ważny problem filozoficzny

Kafka zastanawia się problemem winy i kary w życiu człowieka, oraz jego wpływie na zmianę jego osądu: człowiek właściwie okazuje się winny od samego początku (grzech pierworodny), także wina wypływa z samego faktu egzystencji na tym świecie; tak więc od samego początku skazany na śmierć, bo przecież życie kończy się tragicznie (i w ogóle zawsze się kończy); wszystko to praktycznie nie zależy od woli i działań człowieka, jest to narzucone z góry;

Podobnym problemem zajmuje się Bułhakow, jednak uznaje on, że wina nie jest związana ze śmiercią; i na dodatek wg zasady miłosierdzia zawsze jest (na pewnych warunkach) wybaczalna;

Gombrowicz zajmuje się innym problemem egzystencji ludzkiej: formą, do której jest ograniczona istota ludzka

Również Witkacy zajmuje się problemami egzystencjalnymi - destrukcyjnym wpływem rozwoju cywilizacji na jednostkę