Wyszukiwarka:
Artykuły > Pozostałe >

ELEKTROSTATYKA
ELEKTROSTATYKA Proton – cząsteczka niosąca elementarny ładunek dodatni Neutron – cząsteczka elektrycznie obojętna Elektron - cząsteczka niosąca elementarny ładunek ujemny Protony i neutrony to cząsteczki tworzące jądro atomowe Wzburzenie atomu – przejście elektronów na wyższe poziomy energetyczne Jonizacja – proces polegający na przyłączeniu lub oddawaniu przez atom elektronów . Izotopy – różne odmiany tego samego pierwiastka – model Bohra Ładunek elektryczny – KULOMB [q]=1C 1C=6,24×1018 1e=1,6×10-19C STAŁA Kulomba - 9×109N×m2/c2 Prawo Coulomba Siła oddziaływań naelektryzowanych ciał jest wprost proporcjonalna do iloczynu wartości ładunku tych ciał i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między ich środkami . F = k q1q2/r2 k = 1/4pE0 Ciało naelektryzowane to ciało : 1. nadmiar elektronów (-) 2. niedomiar elektronów (+) Zasada zachowania ładunku elektrycznego : Całkowity ładunek elektryczny izolowanego układu ciał nie zmienia się . (Q – const) Polem elektrostatycznym nazywamy własność przestrzeni polegające na tym , że w okuł ciała posiadającego ładunek elektryczny działają siły kulombowskie na inne ciało posiadające ładunek . 1. Źródło punktowe : Cechy pola centralnego : - źrudło punktowe - linie sił pola są pułprostymi - zwrot lini sił zależy od znaku ładunku źródłowego - im dalej od centrum tym pole słabsze - w jednakowej odległości od źródła pole tak samo silne 2. Dwa źrudła punktowe : Na ładunek prubny działa siła kulombowska pochodząca od pierwszego źródła i siła kulombowska pochodząca od drugiego źródła . Na ładunek działają dwie siły . Ładunek zachowuje się tak jak by działała n niego siła wypadkowa . 3. Elektrody płaskie (jednorodne) Jednorodne pole elektrostatyczne źródła rozciągłe ,linie sił to odcinki równoległe , zwrot lini od „+” do „-” Pole tak samo silne w każdym miejscu . Natężenie pola elektrostatycznego nazywamy stosunek siły działające j na ładunek wprowadzony w obszar pola do wartości tego ładunku . E = F/q 1N/C E + K Q/r2 Potencjałem pola elektrostatycznego w danym punkcie nazywamy stosunek energii potencjalnej ładunku w tym punkcie pola do wartości tego ładunku > V = Ep/q V = k Q/r jedno =1 J/C Elektrowolt - to praca jaką wykonuje siła jądra elektrostatycznego ,przenoszą cząsteczkę o ładunku równym ładunkowi elementarnemu między punktami pola , między którymi przepływa napięcie 1volta. Kondensatorem nazywamy układ dwóch płytek (okładek) oddzielonych dielektrykiem (izolatory) Kondensator służy do przechowywania ładunku elektrycznego . Wielkością charakterystyczną kondensatora jest jego pojemność. Pojemnością kondensatora nazywamy stosunek ładunku zgromadzonego na okładkach do napięcia płynącego między nimi . Pojemność kondensatora jest równa 1F jeśli przy napięciu 1V na okładkach kondensatora zgromadzi się ładunek 1C Przy łączeniu szeregowym napięcie całkowite jest sumą napięć składowych . Łączenie równoległe powoduje wzrost pojemności całkowitej http://dentsm.pl/leczenie/endodoncja-leczenie-kanalowe