Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Dyskonto weksla w regulowaniu podaży pieniądza (schemat)
Dyskonto weksla w regulowaniu podaży pieniądza (schemat) Operacja dyskonta polega na zakupie weksla przed terminem jego płatności z potrąceniem przez bank oprocentowania (dyskonta). Pozwala więc przekształcić weksel reprezentujący kredyt kupiecki przez kredyt bankowy w pieniądz w formie zapisu na rachunku bankowym kredytobiorcy. Udzielenie kredytu następuje w oparciu o umowę dyskontową. Następnie składamy w banku listę dyskontową, która pełni rolę wniosku kredytowego. Wysokość kwoty dyskonta obliczamy wg wzoru: d/100 - stopa dyskonta t - liczba dni do zapadalności weksla (termin realizacji) WN - wartość nominalna