Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Dwa sposoby podejścia do polityki
Dwa sposoby podejścia do polityki a. w podejściu kluczowym jest pojęciem władzy – jest to ta częśćb. stosunków, których treścią jest narzucanie, władza, narzucanie decyzji jednego człowieka lub grupy ludzi i walka o nią c. w podejściu drugim to pojęcie dobra wspólnego – wtedy przez politykę rozumie się zespół działań mających na celu dobro wspólne członków wspólnoty. Nie odrzuca się pojęcia władzy, akceptowany jest pogląd, że polityka polega na sprawowaniu władzy i walki o nią.