Wyszukiwarka:
Artykuły > Gatunki >

Dramat romantyczny
Dramat romantyczny

• Dramat •

Gatunek dramatyczny ukształtowany w dobie romantyzmu w opozycji do reguł dramaturgii klasycystycznej, odrzucający regułę
trzech jedności. Dramat romantyczny cechują fabuła dramatyczna o luźnej kompozycji, swobodne łączenie elementów
dramatycznych z epickimi i poetyckimi, monumentalne sceny zbiorowe z kameralnymi fragmentami lirycznymi, splatanie się wątków
realistycznych z fantastycznymi.