Wyszukiwarka:
Artykuły > Gatunki >

Dramat poetycki
Dramat poetycki

• Dramat •

Utwór sceniczny znajdujący się w opozycji do norm i konwencji dramatu realistycznego i naturalistycznego. Odznacza się swobodą
kompozycyjną, bogactwem nawiązań stylizacyjnych i poetyckością języka.