Wyszukiwarka:
Artykuły > Gatunki >

Dramat naturalistyczny
Dramat naturalistyczny

• Dramat •

Utwór dramatyczny, w którym element akcji podlega daleko idącym ograniczeniom, elementem zasadniczym staje się pozornie
statyczny przekrój przez określone środowisko, a konflikty najczęściej są przedstawione jako wynik warunków życia danej grupy
społecznej.