Wyszukiwarka:
Artykuły > Wypracowania >

Dramat
  

 


W swojej "Odprawie posłów greckich" Kochanowski odwołuje się do standardów tragedii antycznej. Poza zaczerpniętym z mitologii tematem autor trzyma się także antycznych zasad pisania tragedii, czyli zasady trzech jedności czy też klasycznej budowy akcji: wystąpienia chóru, podział na epeisodia. W dramacie tym występują jednak pewne wartości ponadczasowej jest on również skierowany do współczesnych Kochanowskiemu (sprzedawanie głosów, myślenie tylko o własnym pożytku) , których postępowanie jest w tym dramacie jednoznacznie krytykowane.

o człow i jego miejscu w świecie

Mikołaj Sęp-Szarzyński. życie ludzkie pojmował poeta jako ustawi-

czny bój, ciągłą walkę ducha z szatanem. Sonety. "O nietrwałości miłości

rzeczy świata tego" - człowiek zmuszony jest przeżywać wciąż dramatyczny

konflikt ponieważ tkwią w nim sprzeczne uczucia, a mianowicie "z żywiołów

utworzone ciało (...) zawodzi duszę, której wszystko mało". Ciało pojmo-

wane jest zgodnie ze średniowiecznymi poglądami jako siedlisko grzechu,

pragnie miłości rzeczy świata tego", a więc bogactwa, władzy, sławy i

rozkoszy. Natomiast tęsknoty duszy są trudne do zaspokojenia, ponieważ

celem jej pragnień jest wieczna i prawa piękność, czyli Bóg i zjednocze-

nie się z nim. Autor przedstawia wewnętrzne zmagania, walkę sprzecznych

dążeń, wchodząc w ten sposób w obręb tematyki filozoficznej.

Cechy poezji Sępa-Szarzyńskiego:

-nie ma w niej pochwały świata; Bóg to jedyny cel miłości; wystę-

puje duży dystans między Bogiem a człowiekiem; nieufność wobec świata i

ludzi;

-świat domeną szatana;

Jan Kochanowski. W ślad za Horacym powtarzał, że człowiek dąży do

szczęścia, ale nie można go upatrywać tylko w zaszczytach i ciągłej pogo-

ni za bogactwem. Od starożytnych stoików przejął poeta przekonanie, że

zarówno szczęście jak i nieszczęście są nietrwałe, a więc prawdziwy mę-

drzec w złej czy dobrej chwili zawsze powinien zachowywać równowagę du-

chową. Zgodnie z renesansowym poglądem na świat Kochanowski powtarzał

wciąż, że najważniejsze w ludzkim życiu są cnota i czyste sumienie.