Wyszukiwarka:
Artykuły > Wypracowania >

Dramat antyczny a dramat szekspirowski - próba porównania


Dramat antyczny

Dramat szekspirowski ("Makbet")

· trójjedność czasu, miejsca, akcji

· nie ma jedności czasu - akcja toczy się w ciągu 17 lat, miejsca - pałac, wrzosowisko, akcji - wiele wątków

· trzech aktorów i chór

· dowolna ilość aktorów, sceny zbiorowe, brak chóru

· podział na stasimony i epejsodiony

· podział na akty i sceny

· akcja przyczynowo-skutkowa

· akcja przyczynowo-skutkowa

· styl, język podniosły

· język nie zawsze podniosły - monolog Odźwiernego

· na początku sztuki prolog, na końcu dokonuje się katastrofa

· występuje prolog - otwiera dramat, dokonuje się katastrofa

· wiersz: iloczas

· różne style - wiersz biały, proza

· akcja rozgrywa się w wyższych sferach - na scenie obecni ludzie z wyższych stanów

· na scenie obecni i królowie i ludzie z niższych sfer o Odźwierny

· temat zaczerpnięty z Homera lub mitologii

· temat zaczerpnięty ze starych legend, kronik

· nie ma tego

· wprowadzenie przyrody - mówi się o jej zachowaniu aby np. spotęgować nastrój grozy

· motywacja boska - człowiek jest zły lub dobry z woli bogów

· każdy jest "kowalem swego losu"

· człowiek jest jednoznacznie określony, ma określone cechy jest np. dobry, zły

· człowiek przeobraża się na naszych oczach - Makbet, lady Makbet, są monologi wewnętrzne dla dopełnienia obrazu bohatera

· wyraźne oddzielenie fantazji od realiów - oddzielnie przedstawiony świat bogów i oddzielnie świat ludzi

· wątki: fantastyczne i realistyczne, przeplatają się między sobą i się na siebie akładają

· sceny gwałtów, sceny zabójstwa relacjonowane są przez jednego z aktorów

· zabójstwo dokonuje się na oczach widzów

· uboga dekoracja

· zmienna dekoracja

· role grane tylko przez mężczyzn w maskach

· role grane bez masek, role kobiece odgrywane przez młodych chłopców