Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Doktryna polityki gospodarczej
Doktryna polityki gospodarczej jest to zbiór uporządkowanych założeń twierdzeń i poglądów dotyczących oddziaływania państwa na gospodarkę. Rozróżniamy procesy realne które obejmują produkcje, transport, magazynowanie i obrót towarami natomiast procesy regulacyjne to zbieranie i przetwarzanie informacji przygotowanie i podejmowanie decyzji oraz kontrola ich wykonania.