Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Do funkcji emocji:
Do funkcji emocji: a) każda reakcja może mieć wiele różnych konsekwencji: - zamierzone i niezamierzone - krótkotrwałe i długofalowe - szczególne i typowe - indywidualne i grupowe (biologiczne i społeczne) b) emocje afunkcjonalne – np. smutek, żal c) emocje dysfynkcjonalne – pojawiają się w niewłaściwych momentach. Jest to też niezdolność do inicjowania emocji pozytywnych (fobie, ataki paniki, bezpodstawne poczucie winy, tęsknota)