Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Do czego służą pytania filtrujące?
Do czego służą pytania filtrujące? Ze względu na rodzaj informacji, jakie dostarczają pytania S. L. Payne wyróżnił* : 1. Pytania o fakty 2. Pytania o wiedzę 3. Pytania o źródła wiedzy. 4. Pytania o opinię lub postawę. 5. Pytania o motywy. 6. Pytania o sugestie (konsultacyjne). 7. Metryczka Są to pytania przeważnie umieszczane na końcu kwestionariusza. Dotyczą cech społeczno-demograficznych respondentów takich, jak wiek, płeć, stan rodzinny, wykształcenie, zajmowane stanowisko itp. Pytania można klasyfikować także ze względu na funkcję, jaką spełniają w procedurze badań. Są to pytania: 1. Wprowadzające. Mają one zachęcić badanego do udzielania odpowiedzi, 2. Sondujące. 3. Filtrujące. Pytania filtrujące mają na celu rozstrzygnięcie, czy następująca po nich seria pytań dotyczy respondenta, czy też nie dotyczy i należy ją pominąć. Np. fragment ankiety: 69. Czy był Pan w wojsku? a. tak (jeśli tak, idź do pyt. 70), b. nie (jeśli nie, idź do pyt. 72), 70. Co sądzi Pan o służbie wojskowej? 71. Czy kadra oficerska traktuje żołnierzy służby zasadniczej w sposób właściwy? Czy – Pan(i) zdaniem – należy zmniejszyć nakłady finansowe na wojsko? 4. Kontrolne. Pytania kontrolne służą ocenie wiarygodności odpowiedzi. Szczególnym rodzajem pytań kontrolnych są tzw. pytania puste. Są to pytania sformułowane wadliwie w sposób zamierzony przez badacza po to, aby na podstawie odpowiedzi ocenić, czy respondent odpowiada na pytania uważnie i przytomnie - czy też przeciwnie - mechanicznie, bezmyślnie www.thechoiceisclear.co.uk/window-cleaning/