Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Dług publiczny
Dług publiczny Są to kumulowane deficyty budżetowe. Na dług publiczny w ujęciu instrumentalnym składa się: a)wartość wyemitowanych skarbowych pap. wartościowych b)kredyty i pożyczki zaciągane przez państwo lub JST c)przyjęte depozyty (np. nadwyżek funduszy celowych) d)wymagalne zobowiązania podmiotów budżetowych(minął termin płatności) Rodzaje długu publicznego: a)sektora rządowego (rządowy) b)sektora JST (samorządowy) 1.krajowy- zadłużenie państwa i JST wobec własnych obywateli i podm. gosp. 2.zagraniczny- zadłużenie wobec zagranicznych podm. Granice i procedury ostrożnościowe długu publ. – dług publ. nie może przekroczyć 3/5 PKB – czym większy dług publ. tym większy koszt obsługi długu publ. Procedury ostrożnościowe z ustawy o fin. publ. z 11.1998 a)kiedy dług publ. przekracza 50% PKB (50-55%PKB) uruchomienie się procedury- relacje deficytu budżetowego do dochodów budż. państwa nie może być większa niż w roku ubiegłym, nie może zwiększyć się niedobór w budżecie JST b)dług pub. 55-59%PKB- Rada Min. musi przedłożyć Sejmowi program sankcyjny – uzdrawiający; zapisy pierwszej procedury ostrożnościowej c)dług publ. przekracza 60%PKB a) i b) procedura i nie może udzielić poręczeń i gwarancji bankowych, projekt ustawy budżetowej musi przewidywać zrównoważony budżet.