Wyszukiwarka:
Artykuły > Gatunki >

Dialog
Dialog

• Liryka •

1. Utwór literacki złożony z odrębnych wypowiedzi dwóch lub więcej osób, nie mający jednak charakteru dzieła
dramatyczno-scenicznego. Dialog ukształtował się na pograniczu literatury i innych dziedzin piśmiennictwa, przede wszystkim
twórczości filozoficznej. Twórcą dialogu był Platon.
2. Gatunek występujący w literaturze staropolskiej, często o przeznaczeniu dramatycznym.