Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Diagnozowanie potrzeb społecznych:
Diagnozowanie potrzeb społecznych: metody wykorzystujące istniejące dane statystyczne: demograficzne, dotyczące poziomu zaspokojenia potrzeb; metody wykorzystujące dane z badań empirycznych, socjologicznych i statystycznych; mierniki potrzeb społecznych; metody wykorzystujące scenariusze rozwoju sytuacji ekonomicznej i społecznej; monitoring potrzeb społecznych; badania przekrojowe i longitudinalne. Z punktu widzenia polityki społecznej najważniejszym zadaniem społecznej gospodarki rynkowej jest stworzenie warunków dla bezkonfliktowego realizowania celu indywidualnej wolności oraz integracji społecznej. Sprzyjają temu zasady: solidarności i wywodząca się ze społecznej doktryny Kościoła katolickiego – subsydiarności, czyli pomocniczości.