Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Dezorganizacja życia rodziny
Dezorganizacja życia rodziny Konflikt jest starciem wywołanym rozbieżnościami postaw, celów i sposobów działania wobec konkretnego przedmiotu czy sytuacji. Konflikty trwałe i nie rozładowane przekształcają się w napięcie, czyli trwały stan konfliktu utajonego, ulegającego regresji. Napięcia powstają na tle psychicznym, kulturalnym, społecznym (role pozarodzinne), ekonomicznym. Konflikty i napięcia występują między małżonkami oraz między rodzicami i dziećmi. Jeżeli rozwiązywanie i akomodacja konfliktów i napięć zawodzi, rodzina może wejść w stadium kryzysu. Kryzys to sytuacja, w której zawodzą znane i stosowane dotychczas metody działania, wzory postępowania. Sytuacja pozostaje nierozwiązana, a istotne potrzeby jednostki i całej grupy pozostają niezaspokojone. Rodzina przestaje spełniać swoje podstawowe funkcje. Kryzys może prowadzić do dezorganizacji życia rodziny. Prawa i obowiązki członków rodziny przestają być jasne. Rezultatem dezorganizacji życia rodziny może być jej rozbicie, które polega na rozejściu się małżonków. Przykładowe przyczyny rozbicia rodziny to zdrada, alkoholizm, nie pracujący mężczyzna, niespełnienie wzajemnych oczekiwań małżonków, przemoc w rodzinie, dezorganizacja społ. itp. Na zwiększoną liczbę rozwodów mają wpływ: duża heterogeniczność, mała liczba dzieci, żona pracująca zawodowo, dziecko przed ślubem, małżeństwo zawarte w młodym wieku.