Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Demokracja. Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania demokracji
Demokracja. Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania demokracji A. de Toqueville „Demokracja amerykańska” XIX/XX w. – marksiści Alternatywy demokracji (XXw.): 1. autorytaryzm - władza legalna wyposażona w autorytet poza prawem (Adorno: „Osobowość autorytarna”). Dominujący typ osobowości w danym społ. – ksenofobiczna, nietolerancyjna, antypluralistyczna, repulsyjna. Jedna z koncepcji: Demokracja jest tam, gdzie osobowości są demokratyczne 2. autorytatyzm – samoistność władzy, która jest niekontrolowana przez obywateli, dyktatura modernizująca 3. totalitaryzm – państwo jest wszechwładne Dwie interpretacje totalitaryzmu: 1. Rzeźnicki – wszechwładza policji politycznej 2. Arendt – „Korzenie totalitaryzmu” – społeczna reakcja na kryzys starego społeczeństwa. Deklasacji i umasowienie społeczeństwa. Ludzie zaczynają żyć w jednym świecie, w którym przekształcają się w masę, tłuszczę. Chcą iść za wodzem. Sojusz 3 sił społ.: - niezorganizowane masy - ludzie wykolejeni (lumpenploreteriat) - wykolejone klasy wyższe (charakteryzują się historycznym cynizmem, czują nienawiść do starego systemu) Dwa pojęcia demokracji: 1. Demokracja substancjalna, materialna (A. Lincoln – rządy większości dla większości) 2. Proces formalny (Dall) Demokracja występuje tam, gdzie kształtują się swobodne preferencje polityczne, wolność zrzeszania, informacji i komunikowania. Jedynym środkiem uprawomocnienia demokracji są wybory. Demokratyczne instytucje bezpieczeństwa: - obywatelska inicjatywa ustawodawcza - referendum - ograniczenia czasu i ilości kadencji Proces wyborczy w demokracji (Pablo Gonzales Cassanove) – wybory to wskaźnik woli ludności, reprezentacji, represji, negocjacji, partycypacji, mediacji. Uwarunkowania ekonomiczne i społ. demokracji (sprzyjające ukształtowaniu się demokracji): - otwarty system klasowy - system wartości oparty na równości - gospodarka wolnorynkowa - piśmienność ludności - wysokie uczestnictwo w organizacjach dobrowolnych (stowarzyszenia demokratyczne)