Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Deficyt i nadwyżka budżetowa
Deficyt i nadwyżka budżetowa Przyczyny powstania deficytu budżetowego 1.uporczywie utrzymujący się deficyt budżetowy, który przekształca się w dług publiczny 2.okresy umorzonych wydatków publicznych zwłaszcza okresy wojen i głębokich kryzysów gospodarczych 3.realizowana doktryna ekonomiczna, która może zakładać świadome utrzymanie deficytu budżetowego i długu publicznego jako narzędzi interwencjonizmu państwowego 4.wpadnięcie władz publicznych w pułapkę zadłużenia 5.cykle koniunkturalne w gospodarce 6.spadek skłonności do inwestowania. Zmniejszyć deficyt budżetowy można: 1.zmniejszenie wydatków państwa przy nie zmienionych stawkach podatków, 2.podniesienie podatków przy pozostawieniu na dotychczasowym poziomie wydatków państwa. Sposoby finansowania budżetu : 1.można wykorzystać zgromadzone rezerwy budżetowe nie wydatkowane w latach ubiegłych 2.można finansować zadania różnego rodzaju pożyczkami i kredytami a)zagranicznymi b)krajowymi Zgodnie z traktatem Maastricht kraje Unii Europejskiej, by móc w przyszłości wejść do unii monetarnej muszą spełnić kilka kryteriów 1.deficyt budżetowy nie może przekroczyć 3% 2.dług publiczny nie może przekroczyć 60% PKB liczonego