Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Deficyt budżetowy
Deficyt budżetowy. Sposoby finansowania deficytu budżetowego. Druk pustego pieniądza Zaciąganie kredytów zagranicznych zaciąganie długu wewnętrznego od społeczeństwa ( obligacje, bony skarbowe )