Wyszukiwarka:
Artykuły > Epoka - Pozytywizm >

Daty graniczne polskiego pozytywizmu
Daty graniczne polskiego pozytywizmu

1864-1890
1864-upadek powst.styczniowego
-w Polsce panuje noc packiewiczowska
-Polska jest skłócona
-uwłaszczenie chłopów
1890-pisarze którzy wyróżniali się odmiennym tworzeniem
Etapy rozwoju pozytywizmu polskiego:
1.Lata 50-60-pojawiają się nowe sposoby myślenia, działania
Uaktywniają się przedburzowcy:
Michał Bałucki, Teodor Jeż, Mieczysław Romanowski
2.1864- do połowy lat 70-tych- okres programotwórczy, propagowania nowych haseł. Rymopisarstwo jest poezją wtórną.
Popularność zdobywa powieść tendencyjna:
-utylitaryzm-powieść miała służyć czemuś
-wyraziste, schematyczne skontrastowanie postaw jednoznacznie negatywnych i pozytywnych
-podporządkowanie fabuły tezie z góry założonej przez autora i czytelnej dla odbiorcy
-wprowadzenie fragmentów utrzymanych w stylu publicystycznym, w których pisarz bezpośrednio lub za pośrednictwem bohatera wygłasza swoje poglądy
3.Druga połowa lat 70-tych:
-rozwój nowelistyki „Dym”; „Katarynka”
4.Lata 80-te:
-rozwój prozy realistycznej „Lalka”; „Nad niemnem”
-apogeum epoki- szczyt
5.Lata 90-te:
-schyłek pozytywizmu
Inny podział:
+lata 70-te: młodość epoki
+lata 80-te: dojrzałość

www.moose.pl/oddzial/oddzial-w-krakowie/kursy-intensywne