Wyszukiwarka:
Artykuły > Biografie >

Dąbrowska Maria
Dąbrowska Maria

 

• ur. 1989 • zm. 1965 •

   

 

Dąbrowska Maria urodziła się 6 października w Russowie koło Kalisza, zmarła 19 maja 1965 r. w Warszawie; powieściopisarka,

eseistka, autorka książek dla dzieci i młodzieży, tłumaczka litertury duńskiej (Jacobsen), angielskiej (Dziennika Pepysa) i rosyjskiej

(opowiadania Czechowa). Ukończyła Wydział Przyrodniczy Uniwersytetu w Lozannie, studiowała ekonomię i socjologię na

uniwerytecie w Brukseli. Debiutowała w latach 1905-1906 na łamach "Gazety Kaliskiej" jako prozaik. Od 1910 r. publicystka pracy

chłopskiej, działaczka ruchu spółdzielczego. W latach 1913-1914 przebywała w Londynie jako stypendystka Towarzystwa

Kooperatystów. W latach 1913-1917 związana z Legionami. Od 1917 w Warszawie, 1918-1924 bibliotekarka i pracownik Głównego

Urzędu Ziemskiego oraz Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych.

Za właściwy początek swej twórczości Dąbrowska uważała pierwszy tom opowiadań Łuna, za który otrzymała nagrodę wydawców.

Od 1924 poświęciła się wyłącznie pracy literackiej. W grudniu 1933 r. otrzymała Państwową Nagrodę Literacką za powieść Noce i

dnie. Po sukcesie Nocy i dni pisarka postanowiła wykorzystać swój autorytet literacki - w myśl dawnych nakazów służby społecznej -

na cele obywatelskie. Dwie jej książki publicystyczne Rozdroże. Studium na temat zagadnień wiejskich (1937) i Ręce w uścisku.

Rzecz o spółdzielczości (1938) - były wołaniem o reformy społeczne w Polsce przedwrześniowej. Także z inspiracji obywatelskich

powstały dwa dramaty historyczne Dąbrowskiej: Geniusz sierocy (1939) i Stanisław i Bogumił (1945), szukające wyjaśnienia

aktualnych wydarzeń w historii narodu.

 

Po wojnie Dąbrowska podejmuje prace przekładowe, wypowiada się głównie w publicystyce literackiej, wydaje Myśli o sprawach i

ludziach, Notatki z podróży do NRD, uzupełnia i publikuje Szkice o Conradzie. Dopiero w 1955 r. ukazuje się pierwszy po wojnie zbiór

prozatorski autorki Gwiazda zaranna, który dzięki znakomitemu opowiadaniu Na wsi wesele budzi szerokie zainteresowanie. W 1955

r. Dąbrowska otrzymała nagrodę państwową I stopnia za całokształt twórczości. W tym czasie pisarka poświęca się pracy nad

kolejnym przedsięwzięciem epickim - powieścią Przygody człowieka myślącego - książki będącej niejako kontunuacją Nocy i dni.