Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Czym jest i jaką rolę w stosunkach ubezpieczeniowych odgrywa wartość ubezpiecze­niowa? Czym się ona różni od wartości ubezpiecze
Czym jest i jaką rolę w stosunkach ubezpieczeniowych odgrywa wartość ubezpiecze­niowa? Czym się ona różni od wartości ubezpieczenia? Wartość ubezpieczeniowa to ustalona za aprobatą ubezpieczającego i firmy ubezpieczeniowej wartość przedmiotu ubezpieczenia. W myśl założeń teorii ubez­pieczeniowej wartość ta winna odpowiadać rzeczywistej wartości rynkowej ubez­pieczanego mienia. Jej prawidłowe oszacowanie rzutuje w sposób bezpośredni na wielkość przyszłego odszkodowania, stanowiąc dla niego bezwzględną górną gra­nicę. W praktyce wartość ubezpieczeniową uzyskuje się drogą wyceny mienia sta­nowiącego przedmiot ubezpieczenia na podstawie: 1) cen nabycia ubezpieczanych przedmiotów z uwzględnieniem ich amortyza­cji, 2) cenników opracowanych przez firmę ubezpieczeniową i zatwierdzonych przez odpowiednie organy (ta forma jest stosowana głównie w przypadku ubezpieczeń obowiązkowych), 3) „taksy" (oceny rzeczoznawców powołanych przez firmę ubezpieczeniową lub ubezpieczającego).