Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Czy gmina może odmówić np. wojewodzie wykonania jakiegoś zadania
Czy gmina może odmówić np. wojewodzie wykonania jakiegoś zadania ? Myślę, że nie (ponieważ wojewoda jest przedstawicielem Rady Ministrów i może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej, a w sytuacjach nadzwyczajnych również i samorządów)